Смесени двойки 24.11.2023 18:00-21:00 

Група А (от 18:00)
 Ева Петрова и Любомир Стойков
 Таня Филипова и Атанас Георгиев
 Лили Фотева и Мартин Лилов
 Диляна Германова и Евгений Рудаков 
Група Б(от 18:30)
 Антония Николова и Мартин Йочев
 Елица Христова и Ивелин Илиев
 Кристина Колова и Джем Кулов 
 Дария Маринова и Милен Димов

1. Лили Фотева и Мартин Лилов
2. Диляна и Евгений Рудаков
3. Таня Филипова и Атанас Георгиев
4. Кристина Колова и Джем Кулов 
5. Ева Петрова и Любомир Стойков
6. Антония Николова и Мартин Йочев 
7. Елица Христова и Ивелин Илиев
8. Дария Маринова и Милен Димов
Правила на играта:
Играта започва с 4 отбора, 2 от които са на игрището. Едното поле е фискирано за сервиращия отбор, а другото за посрещащия отбор. Къде ще започнат отборите се определя с жребий. Начален удар може да се изпълнява от който и да е от двамата играчи.
Ако сервиращият отбор спечели разиграването, следва да се премести в полето за посрещане, като отборът загубил разиграването излиза и чака своя ред да сервира. Ако посрещащият отбор спечели разиграването, това му носи една точка, и остава в полето за посрещане. Точки се печелят само в полето за посрещане. Ако сервиращият отбор сбърка сервиз, това не носи точка на посрещащия отбор, освен ако не се сбъркат 3 последователни начални удара!
След приключването на всяко разиграване, следващият сервиращ отбор трябва да изпълни начален удар в рамките на 8 секунди. При забавяне на играта съдията може да отнеме точка на виновния отбор.
Ако накрая на играта два или повече отбора имат равен брой точки, се гледа първо кой отбор е направил най-дълга серия последователни точки, а при равенство по този показател се гледа кой отбор първи е направил своята серия. Последният отбор по тези показатели отпада.
В следващия кръг победителят от предния кръг започва от полето за посрещане, вторият отбор изпълнява начален удар, а останалите отбори чакат по ред, определен от предното им класиране.
Когато времето свърши, ако в момента тече разиграване, то се изчаква до края.
Отборите нямат право на прекъсвания. Почивката между кръговете е 2 минути. Времето за загряване в началото е 10 минути.
Първи кръг: 15 минути игра с 4 отбора, последният отпада
Втори кръг: 15 минути игра с 3 отбора, ако някой стигне 15 точки по-рано, играта приключва.
В групата за 5-то до 8-мо място ще си играе в малко по-съкратен формат:
Първи кръг: 13 минути игра с 4 отбора, последният отпада
Втори кръг: 10 минути игра с 3 отбора, ако някой стигне 11 точки по-рано, играта приключва.